شبکه حسگر

کاربرد شبکه حسگر در پزشکی

کاربرد شبکه حسگر در پزشکی

 

با ادغام شبکه حسگر چندرسانه ایی و شبکه سلولی۳G،می توان خدمات پزشکی گسترده ایی را ارائه داد. به عنوان مثال، بیماران می توانند حسگرهای پزشکی را به منظور کنترل پارامترهای مشخص مانند دمای بدن، فشار خون، وضعیت تنفسی و غیره را با خود حمل کنند.

پاسخ دهید

Premium Wordpress Themes